Публічне акціонерне товариство "Червоне ремонтне підприємство"

код ЕДРПОУ: 00906930

Адреса: 41432 Сумська область, Глухівський р-н. смт. Есмань вул. Есманський шлях, 40

Тел./факс: 0736570540

Поштова скринька: chervone_rp@aft.org.ua

Актуальні оголошення

Посилання на файл документу Дата документу Дата публікації

Документи згідно вимог ч.3 ст.78 Закона України "Про акціонерні товариства"

Посилання на файл документу
Статут
Свідоцтво про державну реєстрацію
Протокол загальних зборів акціонерів №3 від 14.10.2011року
Звіт ревізійної комісії за 2010 рік
Аудиторський висновок за 2010 рік
Річна фінансова звітність за 2010 рік
Фінансовий звіт за 3 квартал 2011 рік
Свідоцтво про реестрацію випуску акцій
Протокол засідання правління №3 від 03.07.2012р.
Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 19.06.2012 року
Аудиторський висновок за 2011 рік
Свідоцтво платника Єдиного податку на 2012 рік
Річна фінансова звітність за 2011 рік
Річна фінансова звітність за 2012 рік
Довідка з ЄДРПОУ (статистика)
Положення про Загальні збори
Положення про Наглядову раду
Положення про Правління
Положення про Ревізійну комісію
Звіт ревізійної комісії за 2011 рік
Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів 19.06.2012 року
Протокол про підсумки голосування на Загальних зборах акціонерів 14.10.2011 року
Аудиторський висновок за 2012 рік
Річна фінансова звітність за 2012 рік
Примітки до річної фінансової звітності 2012 року
Річна фінансова звітність за 2014 рік
Річна фінансова звітність за 2013 рік
Перелік афілійованих осіб
Положення про кожну філію та кожне представництво товариства
Принципи (кодекс) корпоративного управління товариства
Включення до біржового списку
Аудиторський висновок за 2014 рік
Аудиторський висновок за 2013 рік
Висновки ревізійної комісії
Документи звітності, що подаються відповідним державним органам згідно вимог п.13 ч.1 ст.77 ЗУ "Про акціонерні товариства" за 2014 рік
Документи звітності, що подаються відповідним державним органам згідно вимог п.13 ч.1 ст.77 ЗУ "Про акціонерні товариства" за 2015 рік
Протокол Загальних зборів акціонерів №1 від 29.04.2016 року. Розміщенно 04.05.2016 року
Аудиторський висновок за 2016 рік
Протокол лічильної комісії №1-7 від 14.07.2017 року
Протокол лічильної комісії №8-14 від 14.07.2017 року
Протокол лічильної комісії № 15-21 від 14.07.2017 року.
Аудиторський висновок за 2017 рік

Регулярна інформація (річні звіти)

Посилання на файл документу Дата публікації
Річний звіт за 2010 рік 2011-04-30
Річний звіт за 2011 рік 2012-04-27
Річний звіт за 2012 рік 2013-04-29
Річний звіт за 2013 рік 2016-04-28
Річний звіт за 2014 рік 2016-04-28
Річний звіт за 2015 рік 2016-04-29
Річний звіт за 2016 рік 2017-07-20
Річний звіт за 2017 рік 2018-04-27

Нерегулярна інформація (особлива інформація)

Посилання на файл документу Дата документу Дата публікації
Оголошення про проведення зборів 2011-10-14 2011-09-14
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 2011-06-02 2011-06-03
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2011-10-14 2011-10-14
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2011-10-26 2011-10-26
Оголошення про проведення зборів 2012-06-19 2012-05-14
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2012-07-03 2012-07-05
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2013-08-20 2013-08-21
Повідомлення про несвоєчасне розкриття інформації 2016-04-27 2016-04-27
Спростування річного звіту за 2013 рік 2016-03-23 2016-03-23
Спростування річного звіту за 2014 рік 2016-03-23 2016-03-23
Спростування річного звіту за 2014 рік 2016-03-24 2016-03-24
Оголошення про проведення зборів акціонерів 2016-04-29 2016-03-29
Відомості про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій 2016-03-28 2016-04-01
Спростування річного звіту за 2013 рік 2016-04-05 2016-04-05
Спростування річного звіту за 2014 рік 2016-04-28 2016-04-28
Спростування річного звіту за 2013 рік 2016-04-28 2016-04-28
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2016-04-28 2016-04-29
Повідомлення про несвоєчасне розкриття інформації 2016-04-27 2016-04-27
Спростування 2016-05-10 2016-05-10
Зміна складу посадових осіб емітента 2016-04-29 2016-05-11
Оголошення про проведення зборів 2017-07-14 2017-06-13
Повідомлення про внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів 2017-07-03 2017-07-03
Зміна складу посадових осіб емітента 2017-07-14 2017-07-17
Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 2018-06-06 2018-06-07